kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in deelname aan het iBestuur Congres 2020 op 11 september. Deelname is uitsluitend op uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en u behoort wel tot de doelgroep? Meld u zich dan hier aan.

Op basis van de door u hierna in te vullen gegevens, stellen wij vast of u tot de doelgroep behoort. U ontvangt dan een bevestiging of een afwijzing van aanmelding.

Het iBestuur Congres 2020 is een hybride experiment: met 250 deelnemers op locatie in topsportcentrum Papendal én met 750 deelnemers online.

Op dit moment kunt u zich alleen aanmelden voor online deelname. Wel kunt u aangeven op de wachtlijst geplaatst te willen worden voor deelname op locatie.


Doelgroepen van het iBestuur Congres 2020 zijn: bestuurders en beslissers verantwoordelijk voor of betrokken bij de i-overheid. Van alle departementen, gemeenten, provincies en waterschappen, AG’s, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties en wetenschap

Deelname voor deelnemers uit het bedrijfsleven is uitsluitend voorbehouden aan en op voordracht van de partners en sponsoren van het iBestuur Congres!


Pagina 1 van 4