kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Vooraanmelden

Het iBestuur Congres 2019 is bedoeld voor bestuurders, directie en top-management verantwoordelijk voor of betrokken bij de i-overheid. Van departementen, gemeenten, provincies en waterschappen, AG’s, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties, én het ICT-bedrijfsleven.

  • Gemeenten en provincies: college van B&W / college van GS, gemeente-, provincie-secretarissen, directieleden, CIO’s en vergelijkbaar.
  • Rijksoverheid: management van grote programma’s en projecten, directeuren en MT-leden en hoger. En vergelijkbaar.
  • Daarnaast zijn er 100 wildcards beschikbaar voor de experts, trendsetters en voortrekkers uit de overheid die net niet in de doelgroep passen, maar die met hun expertise en ervaring een plek verwerven op het iBestuur Congres.


Deelname aan het iBestuur Congres 2019 is kosteloos voor deelnemers uit de overheid die passen in het profiel van de doelgroep! Deelnemers uit het bedrijfsleven betalen € 300,00 euro exclusief BTW.

 

Op basis van de door u hieronder in te vullen gegevens, stellen wij vast of u tot de doelgroep behoort. U ontvangt dan een bevestiging of een afwijzing van aanmelding.

Als u de bevestiging ontvangen heeft, kunt u zich registreren voor deelname aan het iBestuur Congres 2019. Tijdens de registratie kunt u ook voorkeuren aangeven voor congresthema's, dieetvoorkeuren en u kunt u tijdens de registratie bijvoorbeeld aanmelden voor een rondleiding door door de topsportonderdelen van Papendal met een topsporter als gids!

 

LET OP: Uw deelname aan het iBestuur Congres wordt pas definitief als u zich registreert! Deze aanmelding is slechts de eerste stap.


Dit nummer zal alleen worden gebruikt om u gedurende het congres te kunnen voorzien van belangrijke informatie over de dag.

Pagina 1 van 3